Sunday, December 23, 2012

Jõulutervitus / Christmas greetings

Häid valgeid ja härmas jõule!


Merry White and Frosty Christmas!


Eesti talv / Estonian winter

Friday, December 14, 2012

Kambavaim / Gang spirit

Need linnud armastavad kambas lendamist. Kui üks neist koloonias leiab lendamiseks hea põhjuse, siis näivad paljud teisedki sellega igati nõustuvat - "Aga miks ka mitte!"
Väikealgid (Alle alle) ehk ürrid on pesitsuskoloonias üsna lärmakad linnud, kuid ei tee häält merel toitu otsides.
Väikealkide lühikesed tiivad töötavad kiirelt ja nende lend näib mõneti ebastabiilne. See tundub üsna energiakulukas olevat. 
Jääkajakas ja polaarrebane on nende peamised vaenlased. Kuid mõningatel juhtudel, nii uskumatu kui see ka ei tundu, on isegi jääkaru nähtud nende mundest toituvat - lind ise on kõigest 19-21 cm pikk! Võib ette kujutada kui paljukest saab jääkaru mõnest munast.


These birds love flying in flocks. If one in colony finds a good reason to fly then many of them seems to fully agree - "Why not!"
Little auks (Alle alle), also known with a name Dovekie, are rather noisy at the breeding colony but are silent at sea.
In flight, Little Auks appear unstable and swift with fast whirring wing beats due to the short wings. This must take a lot of energy.
The Glaucous gull and the Arctic Fox are the main predators on Little Auks. But in some cases, believe or not, the Polar Bear has also been reported to feed on their eggs - the bird itself is just about 19-21 cm in length! One can imagine how much bear can get from some eggs.


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012


Lühike helipilt kolooniast siia juurde / A small soundtrack by Little Auks at the colony


Thursday, December 6, 2012

Monday, December 3, 2012

Ühel päeval / One day

Kohtasin üht vahvat tüüpi ja ütlesin talle: "Tere!"
"Tere ise kah!", vastas ta.
"Vaata!...vot nii suureks kord kasvan ma!"

Suvi läheneb lõpule. Sel randtiiru (Sterna paradisaea) pojal on hea šanss alustada peagi pikka rännakut lõuna poole ja elada veel kaua. Tiibade proov näitab, et varsti võib lennata küll.
Randtiirud on koloonia linnud ja kogu koloonia kaitseb pesi halastamatu visadusega. Siiski on see väga karm aeg, mis pojad peavad suureks kasvades üle elama. Pesitsemine maapinnal avamaastikul teeb tiirude munad ja pojad väga haavatavateks. Kaks peamist vaenlast, polaarrebane ja jääkajakas, külastavad kolooniat püsivalt.


I saw a cool guy and said: "Hello!"
"Hey you too!", it replied.
"Look!...How big I will be one day!"

Summer comes to an end. This Arctic Tern (Sterna paradisaea) chick has a good chance to start a long journey to the South and live long. Test of the wings shows that soon it will fly.
Arctic Terns are colony birds and the whole colony protects nests mercilessly. Yet, it's a very dangerous time what tern chicks have to come through while growing up. Nesting on an open ground makes eggs and chicks very vulnerable. Two major enemies - Arctic Fox and Glaucous gull - persistently visiting colony.


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012

Saturday, December 1, 2012

Külma puudutus / Cold touch


Kuu on väljas, pliidil on tuli all ja Orion on tõusnud. Särava tähistaeva all valmistun vastu võtma ööd lumes.

Ma ei tea küll vist midagi romantilisemat kui magada magamiskotiga pehmes lumehanges, kus magamistoa laeks, mida enne uinumist põrnitseda, on tähti täis öine taevas.
Kui on täiskuu ja piisavalt külm, siis lumi sätendab imeliselt öises valguses. Vaikne ilm võimaldab kuulda külma helisid. Olgu siis selleks metsas paukuvad puud, eriliselt krudisev lumi või mõnikord isegi jääkristallide eneste langemise sahin – jah ka seda on võimalik kuulda.
Küllap see ongi põhjuseks miks ma selge ja vaikse ilmaga eelistan lagedat telgita taevaalust. Sestap on just külmad ööd eriliselt ahvatlevad lumes magamiseks.
Nii tegin ma ka sel korral (2010. aasta talvel), kui ilmaennustus lubas tolle talve madalamaid temperatuure. Valisin ööbimiseks raba, sest pilvitu ja tuulevaikse ilma korral jahtub õhk tunduvalt enam avamaal kui metsa varjus. Seekord oli ettevõtmisel aga ka üks teine eesmärk. Põlesin soovist natu rohkem teada saada oma magamiskoti nii nimetatud ekstreemum temperatuuri kohta ja proovida omal nahal, kui hästi seda talun. See ekstreemum temperatuur, mis magamiskottide tootajad annavad peaks vastama tuntud väljendile “sa ei sure ega maga, vaid lihtsalt elad üle”. Minu kotile oli selleks temperatuuriks kantud –40 kraadi Celsiust.

Pärast tassi kuuma teed olin ma testiks valmis. Umbes kesköö paiku kaevasin lumme omale lesimispaiga, riietusin lahti ja pugesin magamiskotti. Jätsin selga vaid pika villase aluspesu. Termomeeter näitas –30 kraadi Celsiust. On üsna loomulik, et sellistes oludes tahad sa pärast lahtiriietumist magamiskotti saada väga kiirelt. Algus on alati külm. Läheb omajagu aega enne kui magamiskoti sees olev õhk üles soojeneb. Algab intensiivne energiapõletamine ja mootor töötab täistuuridel selleks, et piisavalt sooja toota. Värisemine on osa mehaanilisest tööst, mida keha teeb ellujäämise nimel. Üsna pea aga hakkab mugavalt soe ja mõnus. Nüüd tuleb vaid väikese avause kaudu hoida väljas silmad ja nina ning nautida imelist tähtedest säravat vaadet pea kohal.

Varasematest kogemustest ma aga tean, et tõeline võitlus külmaga seisab alles ees. Nimelt saabub hetk, kus keha üritab leida normaalset töötsüklit ja reserve ka säästa. Vastavalt välistemperatuurile see kas saab või ei saa juhtuda. Iga kraad väljaspool magamiskotti saab nüüd määravaks vastusena tööle, mida keha üritab teha selleks, et hoida temperatuuri. Kui väljas on liiga külm, siis ei suuda keha magamiskoti sees mugavat temperatuuri hoida ja tulemuseks on külmetamistunne, mis ei lase muidugi uinuda. Kui välistemperatuur on aga just selline, mille puhul keha saab hakkama sisetemperatuuri hoidmisega, siis jääb mõnus tunne alles ja peagi võiks magama jääda. Loomulikult on selles mängus veel kolmas oluline faktor, mis asjade käiku kontrollib. Selleks on magamiskoti sein, mida peavad üheltpoolt väljast tulev külm õhk ja teisalt kotist lahkuv soe õhk läbima.

Paari tunni pärast tunnen end ebamugavalt. On jahe ja ma ei suuda magama jääda. See sunnib mind magamiskoti lukku avama ja seljakotist rohkem riideid hankima. Ma ei pane neid aga selga vaid kasutan lisakihina magamiskoti soojustamisel. Sel viisil töötavad nad effektiivsemalt, kuna nii hoiad jalad ja käed (keha perifeersed osad) kompaktsemalt ühes õhuruumis koos ülejäänud kehaga. Keha on ainus kiirgusallikas ja parem on seda hoida kompaktsemana ruumis, mida ta ise kütma peab. Enamasti on juba abiks, kui panna midagi enda ja aluspinna vahele, kus magamiskoti isolatsioon on kokku surutud. Lisaks ka midagi jalgade ümber.
Enne päikesetõusu saan lõpuks und. Kiire pilguheit termomeetrile tunnistab –35 kraadi Celsiust ja sellega on pügal jõudnud ka skaala lõppu. Kahjuks ei võimalda minu suusahoolduskohvrist pärit lume termomeeter madalamaid temperatuure mõõta. Ega oleks vajagi, sest suusavõistlusi nagunii ei korraldataks sellise külmaga. Polegi aga tähtsust, kui külm siis lõpuks oli. Nii või teisiti olin leidnud oma magamiskoti mugavustemperatuuri. Testi võis igati kordaläinuks lugeda!The moon is out, the stove is on and Orion has risen. Under the starry heaven I prepare to spend a night in the snow.

I do not know anything more romantic than laying in a sleeping bag packed into a soft snow pack and having a starry heaven as a roof of your sleeping room.
When there is full moon out, and cold enough, then snow is shining miraculously in this light. Calm weather makes it possible to listen the cold – it’s the cracking sound of trees in the woods, crunchy snow or sometimes even sound of the falling ice crystals what one could hear if paying enough attention.
That’s why I rather prefer sleep under the open sky than in the tent when there is clear and calm weather out. A good reason to find cold nights particularly appealing for a sleep in the snow.
So I did at this time in 2010 when weather forecast was promising record low winter temperatures in Estonia. I choused the bog as a site, where in cloudless and no wind conditions air cools down more than in the woods.
But this time I also had a second purpose to go. I was keen to test my sleeping bag so called extreme temperature and find out how I will stand with it. Extreme temperature what sleeping bag manufactures are using is well known phrase as “you won’t die and you won’t sleep, you just survive”. For my sleeping bag at this time it was given –40 degrees Celsius.

After cup of hot tea I was ready for a test. It was about midnight when I dug a nest into snow, dropped off my clothing and jumped into sleeping bag. I left on only long woolen underwear. Thermometer was showing –30 degrees Celsius. Obviously in these conditions you want to do that exercise fast.
The beginning is always cold. It takes some time before the air inside the sleeping bag gets warmed up. Intensive energy burning starts and engine works at full blast to produce the heat. Shaking is part of the mechanical work done by the body in order to survive. Quite soon it feels nice and warm. Now you just keep out your eyes and nose to enjoy the starry sky.

But from my previous experiences I know that the real fight against the cold will come soon. There comes a moment when body wants to go on a normal cycle and find a certain balance. It can or cannot happen according to the outer temperature. Now every degree outside becomes important responding to the work what body is doing to keep the warmth inside of the sleeping bag. If it is too cold outside then body is unable to keep comfort temperature and results with a freezing feeling what obviously won’t let you sleep. If the outer temperature is just about what body can take to keep the inner temperature then you feel comfort and could fall asleep. There is a third important factor what is of course wall of the sleeping bag what intrusive cold air and leaving warm air needs to penetrate. This insulation is a controlling factor.

After a couple of hour I feel I unpleasantly cold and cannot sleep. It forces me to unzip and find more clothing from a backpack. I won’t put them on but using instead as an additional insulation layer for my sleeping bag. That way it works more effectively as you keep your legs and arms (periphery part of your body) as close as possible with your main body. Body as only radiation source is better to keep compact in the air space what it needs to heat. It helps to reduce the heat loss and save energy.
Usually it already helps to put something underneath where insulation layer is compacted between your body and the surface. Something around the legs is very helpful too.
Before sunrise I get my sleep. A quick look to the thermometer shows –35 degrees. Unfortunately that was the end of the scale for my snow thermometer origins from a ski service case. But no matter how cold it finally was I had found the comfort temperature of my sleeping bag. Test was successful!


Eesti talv, 2010 / Estonian winter, 2010

Tuesday, November 27, 2012

Ei ühtki heli / Not a single sound

Vaikus kõige sügavamas tähenduses.


Silence in its deepest meaning.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Wednesday, November 21, 2012

Jäine jõgi / The icy river

Mitte kõik liustikud ei poegi ookeani ääres. Mõned neist poetavad oma jää jõkke, kus see sulab ja leiab siis veena tee ookeanini. Sellise liustikuseina ees on suur kaos. Ebaregulaarne poegimine ja sulamine muudavad jõe suurust pidevalt. Pole midagi stabiilset.

Siin on esitatud vaid üks osa tervest tsüklist. Kulub tuhandeid aastaid, selleks et akumuleerida taevast tulevaid sademeid hiiglaslikeks jäämassideks - piisk piisa haaval, lumehelves lumehelbe haaval - külmudes ja tihenedes saab sellest liustiku jää. Seejärel alustab jää pikka teekonda rannikule, kus ta lõpuks sulab, et saada jälle veeks ookeanis. Siis on vaid veel üks tsükkel jäänud - aurustumine ookeani pinnalt - ja olemegi tagasi seal, kust kõik kord algas - taevas.

See ei ole aga sugugi lõpp, vaid lihtsalt uue algus!


Not all the glaciers are calving into the ocean. Some of them are droping the ice into the river where it melts and finds a way to the ocean. It is a big mess in front of the glacier. Irregularity of calving and melting changes the size of the river continuously. There is nothing stable.

Here is presented just a fraction of the entire cycle. It takes thousands of years to accumulate the precipitation from a sky into an enormous mass of ice - drop by drop, snowflake by snowflake - it freezes and compresses to become the glacier ice. From the cap ice takes then a long journey towards the coast where it finally melts to become again water in the ocean. Then there is just a one more cycle to go - evaporation from the ocean - and we are back where it all once begun - in the sky.

There is no end, just the new beginning!


Gröönimaa 2008 / Greenland 2008

Monday, November 12, 2012

Jäälõhkuja / The icebreaker

Hiina diisel jäälõhkuja Xue Long (Lumedraakon)


Chinese diesel icebreaker Xue Long (Snow Dragon)


Põhja-Jäämeri 2010 / Arctic Ocean 2010


Kliki allpool olevale pleierile, et kuulata jäälõhkuja liikumist läbi jää!

Below you can find out how it sounds!


Saturday, November 3, 2012

Jääpurikad / Icicles

Jäämäe otsas.


On top of the iceberg.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Wednesday, October 31, 2012

Esimene on alati eriline / First is always the special one

Esimene lumi. Haanjamaal tuli ca 20 cm paksuseks.


First snow. Thickness was around 20 cm in Haanja upland.


Eesti, oktoober 2012 / Estonia, October 2012

Friday, October 19, 2012

Ta tuleb... / She comes...

Ta on võtnud nõuks riskida...
See emakaru, kel järel kaks esimese aasta poega, käitus vastupidiselt meie ootustele. Enamasti püüab emakaru alati riske vältida ja oma poegi kaitsta. Kui eemalt neid silmasime, olime peaaegu kindlad, et nad meid nähes põgenevad. Kuid olukord kujunes sootuks vastupidiseks. Meil tuli paugutada ja koledal kombel lärmi teha, et sundida neid taganema. Üha uuesti ja uuesti pöördus ta tagasi. Nii juhtus mitu korda ja meile hakkas juba tunduma, et ta ei kavatsegi alla anda. Lõpuks siiski...
Selline käitumine emakaru poolt oli meie jaoks esmakordne. Ju pidi tal nälg olema niivõrd suur, et poegade elus hoidmiseks polnud suurt valikut. Stressis karu on kõige ohtlikum karu.
Põhja-Jäämere aina kahanev jääkate muudab nende tuleviku paraku väga tumedaks. Seepärast ilmselt kohtab ka karude puhul aina sagedamini neile harjumatut käitumist, mille põhjustajaks on võimetus edukalt hülgeid küttida ja sellest tulenev stress.


She has made a decision to take a risk...
This mother bear, who has two first year cubs following her, behaved opposite to our expectations. Most cases mother bear tries to avoid risks and protect her cubs. When we saw them from a distant, we were almost sure that they would run away. But the situation became quite the contrary. We had to shoot several shots and make whatever loud noise to force her back off. Yet, she turned back again... and again. We almost thought that she never gonna give up. But finally it happened...
This kind of behaviour by the female polar bear was first time for us to witness. Cannot make any other conclusion than that she must have had hunger so deep that there was not many choices for her to keep cubs alive. Stressed polar bear is the most dangerous polar bear.
Retreating sea ice of the Arctic Ocean does not leave them many choices. In fact, their future looks unfortunately rather dark. Inability to hunt seals and resulting stress probably also changes their behaviour and makes them even more unpredictable.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Tuesday, October 9, 2012

Imitatsioon / Imitation

Autorehvid on kelgu eest ja langenud puud etendavad rüsijääd. Sedasi sai põhjapooluse retkeks vormi otsitud.


Car tires behave as a sledge and fallen trees act as pressure ridges of ice. Getting in shape for the North Pole journey.


Eesti talv 2012 / Estonia, winter 2012

Wednesday, October 3, 2012

Meile tuli seltsi! / We got company!

Järjekordne tüüp tahab veidi rohkem meie kohta teada saada. Uudishimu on edasiviiv jõud :)


Another one wants to find out more about us. Curiosity is a constructive factor :)

ARCTIC  RETURN  ADVENTURE  TOUR


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Tuesday, September 11, 2012

Värvide tunnel / Tunnel of colors


Sügis on peagi käes. Aeg on sukelduda värvide tunnelisse.


Soon the fall is here! It becomes a time to enter into the tunnel of colors,


Eesti, sügis 2008 / Estonia, fall 2008

Monday, September 3, 2012

Hoitud lubadus / A promise kept


Minu vanem poeg Nansen tegi mulle teele kaasa selle vahva joonistuse. Ta teadis, et seal jääväljade keskel tunnen vahest enim puudust rohelisest murust jala talla all, tuules mühisevate puude helist, mahlaste õunade suvisest lõhnast ja ehk isegi päikese soojusest. Pildi taha kirjutas ta oma käega "Näkemiseni Timo... kirutas Nansen" Seejärel vaatas ta mulle silma ja küsis: "Sa ju tuled tagasi issi?" Neelatades klompi kurgus, vastasin: "Muidugi tulen, luban teile pojad - ma tulen tagasi!" See oli lahkumise rängeim hetk...

Raskeimatel ja väga kriitilistel hetkedel ekspeditsiooni jooksul meenus mulle alati see antud lubadus. Pole vist tarvis kirjeldada, millist imelist jõudu ja usku see noil hetkil andis. Kui nüüd lõpuks üle koduläve astusin, siis tundsin uskumatut kergendust. Teadsin, et just äsja olin pidanud kinni kalleimast lubadusest oma elus - jõudsin tagasi koju.


My older son Nansen made this great artwork for me to my journey. He knew that in the middle of the frozen ice fields I will perhaps miss the most green grass underneath of my feet, sound of the trees in the blowing wind, summer smell of juicy apples and may be even warmth of the sun. Other side of the drawing he wrote with his own hands "See you Timo... Nansen wrote" Then he looked into my eyes and asked: "You are coming back daddy, aren't you?" Swallowing lump in throat I replied: "For sure I come, I promise to you my sons - I will come back!" That moment was the hardest on my leave...

On the hardest and critical moments during the expedition this given promise always came to my mind. No need to describe what a strength and belief that gave to me on those moments. When now I finally stepped across my doorsill, I felt incredible relief. I knew that I just had kept the most precious promise in my life - returned back home.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Saturday, September 1, 2012

On aeg... / It's time...

...koju minna.
Linnud on lahkunud, mäetipud kattuvad valge lumevaibaga, päevavalgust jääb vähemaks. Miski ütleb, et ka kodumaal on suvised temperatuurid möödanik ja mõnus jahe õhk tervitamas. Pool aastat on piisav aeg, et hakata puudust tundma metsa mühast ja roheluse lõhnadest.
On aeg tagasi tulla.


...to go home.
Birds are gone, mountains become to have a white snow cover, there is less and less daylight. Something is saying that summer temperatures in homeland are also passed and nice cool air will be welcome me. Half of the year is long enough time to start miss the sound of the wind in the woods and the smell of the green.
It's time to return.


Karupere lahkumas, Põhja-Jäämeri 2012 / Polar Bear family on leave, Arctic Ocean 2012

Saturday, August 25, 2012

Aastaaegade kohtumine / Seasons meeting

All orus hoiab suvi veel oma värve. Üleval mägedes aga hiilib talv juba ligi, puistates oma valget lund tippudele. Varsti, üsna varsti peab suvi all vanduma ja valge lumevaip katab ka oru.


Down in the valley summer still holds its colors. While up in the mountains winter already sneaks in when scattering white snow on the peaks. Soon, pretty soon summer has to give up and the white mantle of snow will cover the valley too.


Teravmäed august 2012 / Svalbard August 2012

Monday, August 20, 2012

Jahihooaeg põhjapõdrale algas / Hunting season for reindeer started
Esimestele küttidele langeb osaks kerge saak. Seda kuniks põhjapõdrad saavad haisu ninna, mis toimub. Siis pole neid sugugi enam nii lihtne leida ja laskekaugusesse saada.


First hunters get an easy prey, until the reindeers get the smell what is really going on. And then they will be not so easy to find and get into the shooting range anymore.


Teravmäed august 2012 / Svalbard  August 2012

Friday, August 17, 2012

Looduse graafika / The graphics of nature

Sulav liustik. Tundsin natuke inspiratsiooni tulevat Wiiraltilt...


Melting glacier. Felt a little bit inspired by Wiiralt...


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012

Undulatus asperatus

Harva esinev pilvetüüp, mis pilvede klassifikatsiooni lisati üsna hiljuti, 2009. aastal. Nimi tuleneb selle pilve lainjast aluspinnast. Kuigi need pilved näivad sünged ja tormi ennustavad, siis ometi enamasti hajuvad nad ilma tormi tekketa.


Rarely met cloud type, which rather lately in 2009 was added into cloud classification. The name origins from the wave-like formation of the cloud undersurface. Although they look dark and storm-like, they tend to dissipate without a storm forming.


Teravmäed, august 2012 / Svalbard, August 2012Monday, August 13, 2012

Päästetud / Rescued

Natuke veel ootamist ja helikopterist laskub "ämblikmees", et päästa mind mere külmast embusest ja lennutada tagasi koju. Teist korda oli mul võimalus osa võtta päästeõppusest Teravmägedel.
Õnneks ei vajanud me Auduniga tõelist päästeoperatsiooni oma põhjapooluse retkel. Kuid alati on hea treenida ja valmis olla.

 
A little more to wait and I will be rescued. A "spiderman" abseils down from the helicopter and lifts me out of the sea to have a safe flight back home. Second time I had a change to take part of the rescue drill in Spitsbergen.
Luckily me and Audun we didn't have the real case on our North Pole journey. But it's always good to train and be ready.


Teravmäed juuli 2012 / Svalbard July 2012

Sunday, August 12, 2012

Treeninghooaeg / The workout season

Nii nagu sportlasedki, nii ka kelgukoerad peavad end treenima aastaringselt, et olla heas vormis nende talvisel põhihooajal.


As athletes so do dogs need to workout throughout the year in order to be in shape for their main season in winter.


Teravmäed august 2012 / Svalbard August 2012

Wednesday, July 25, 2012

Üle kauge kalda... / Across the distant shore...

...valged väljad kutsuvad - valgus veepinnal näitab teed sinna


...white fields are calling - light in the water shows the way


Teravmäed 2012 / Svalbard 2012

Thursday, July 19, 2012

Kaadrist väljas / Out of the frame

Ma poen veidikeseks ajaks kaadri taha peitu, et tegeleda ekspeditsiooni materjali läbi töötamisega. Olen aga peagi tagasi ja siis juba kuulete ning näete sellest rännakust lähemalt.


I will be out of the frame for a while. Need to take some time to go through the material from the expedition. But I will be back soon and then you will hear and see more about this wonderful journey.


Põhja-Jäämeri 2012 / Arctic Ocean 2012

Monday, April 2, 2012

Sunday, March 11, 2012

Valged tipud kutsuvad... / White peaks are calling...

Svalbard mountains
...kaugetelt randadelt,
miski tõusmas horisondilt mere taguselt.
Kuula seda tuult sosistamas kõrvus,
tunne seda tormi kasvavat hinges.


...from across the distant shore,
on the horizon beyond the sea something rises more.
Listen that breeze, whispering in your ears,
feel that gale, rising in your heart.Teravmäed / Svalbard

Friday, March 2, 2012

Mis teoksil? / What's up?

 Polar bear versus science
Meie ei tea midagi!

Ärge uskuge neid süütuid ja armsaid nägusid:) Sekundeid hiljem hakkas üks kiirgusmõõtja sensoreid uurima ja teine kaableid närima nagu oleks tegu parima närimiskummiga, mida Arktikas leida võib. Milline külalislahkus :)


We do know nothing!

Do not believe these innocent and cute looking faces:) Seconds later one started to investigate closely radiometer sensors and another was chewing cables like it would be the best bubble gum available in the Arctic. What a wonderful hospitality:)


Põhja-Jäämeri, Tara triiv 2007 / Arctic Ocean, Tara drift 2007

Thursday, February 23, 2012

Maailma lõpus / At the end of the World

On hetki, mil seisad jahmunult suu ammuli kogu looduse vägevuse ees, olles justkui suure etenduse tunnistajaks - kuniks taipad, et võiks ka päästikule vajutada :)
Poegiv liustik. Hinnanguliselt on tegemist umbes 40 meetri kõrguse liustikuseinaga.
Mul oli õnne mitte ainult seal viibida, vaid korra - üle noatera - pääseda ka terve nahaga...

Madala resolutsiooniline skänn slaidist.


There are moments when you just stand still openmouthed and admire all this mighty of nature, just like being given a show in a big open theatre - until you realise, you could press the shutter release button too :)
Calving glacier. An estimation would be about 40 meters high (ca 130 feet) glacier front.
I was lucky not only being there but also had once a narrow escape with a whole skin...

Low reso scan from slide.


Gröönimaa 2008 / Greenland 2008

Saturday, February 18, 2012

Medalimehed / Medalists

Natuke päikest, natuke tervist, natuke emotsioone, natuke nalja ja natuke pingetki - natuke kõike, mida vajad oma elus, et tunda end elavana. Kõik täiskasvanud, homme on teie kord - 63 kilomeetrit puhast naudingut! Kohtumiseni rajal!


A little bit of sun, a little bit of fun, a little bit of health, a little bit of emotions, and even a little bit of tension - little bit of everything you need in your life to feel yourself alive. All adults, tomorrow is your turn - 63 kilometers of pure delight! See you at the track!


Tartu suusamaraton 2012 / Tartu Ski Marathon 2012

Tuesday, February 14, 2012

Kihvade paraad / Parade of the tusks

walrus, morsk
Vaikse ookeani morsad (Odobenus rosmarus divergens) merejääl.


Pacific walruses (Odobenus rosmarus divergens) on the sea ice.


Beauforti meri, 2010 / Beaufort Sea, 2010

Saturday, February 11, 2012

Kahekõne / A dialogue

dialoog
Käisin vana sõpra vaatamas.


I was visiting an old friend.


Lõuna-Eesti, 2012 / Southern Estonia, 2012

Thursday, February 9, 2012

Jäämäe lind / The bird of the iceberg

Arctic tern, randtiir
Randtiir (Sterna paradisaea) otsimas toitu jäämäe sinise fooni taustal.


Arctic tern (Sterna paradisaea) is searching for food in front of the blue backdrop of the iceberg.


Teravmäed 2010 / Svalbard 2010

Unustamatu treeningpaik / Unforgettable place to workout

Antarctica, cross-country skiing
Aastate jooksul on paljudel suusaradadel liueldud. Kuid kõige eksootilisem koht, kus murdmaasuusa treeningut tehtud, on kahtlemata Kuninganna Maudi maa Antarktikas. Iseäranis tore oli seejuures tõsiasi, et enne tuli mootorsaaniga endale ise rada sisse ajada. Ja muidugi ei saa mainimata jätta ka treeningujärgset suurepärast Soome uurimisjaama sauna!


Passed years I have been tried out several cross-country ski trails. But without a doubt the most exotic of them has been one on Queen Maud Land in Antarctica. Particularly nice was a fact that first you needed to prepare one with a snowmobile. And for sure, one cannot forget a great Finnish research station sauna after every workout!


Antarktika 2011 / Antarctica 2011

Saturday, February 4, 2012

Hommiku külmas valguses / In the cold light of morning

Estonian winter, Eestimaa talv
Taaskord on mulle meelepärased ilmad minu lemmik aastaajal - imeline!
Olen alati Eestit põhjamaiseks riigiks pidanud!


Once again I have my taste of weather on a favorite season - wonderful!
I have always considered Estonia as a Nordic country!


Eestimaa talv / Estonian winter

Saturday, January 28, 2012

Puhkehetk / The respite

Hiline suusatreening. Parim osa ekspeditsiooniks valmistumisel!


Workout on skies on a late hour. The best part when preparing for the expedition!


Haanja, jaanuar 2012 / Haanja, January 2012

Friday, January 20, 2012

Wednesday, January 18, 2012

Külmunud armastus / Frozen love

Frozen love
Ühtaegu ilus ja valus. Nii ma nad sealt vileda tuule käest leidsin - keset Gröönimaa liustikku, külg külje vastas, jagamas viimast soojust - kuniks seegi hääbus.


Beautiful and hurtful at the same time. That's how I found them in a chilly wind - in the middle of the Greenland ice cap, side by side, sharing the last warmth - until it finally vanished.


Gröönimaa 2008 / Greenland 2008

Wednesday, January 11, 2012

Wednesday, January 4, 2012

Hetk / The moment

lonely skier
Peatu hetkeks, hinga sügavalt sisse sõõm värsket õhku, kuula vaikust, salvesta mälupilt, ja siis mine - naudi vabadust!


Take a moment, take a deep breath of fresh air, listen the sound of silence, record the memory image, and then go - enjoy the freedom!


Hetk enne laskumist, Teravmäed 2010 / The moment before descent, Spitsbergen 2010